Uw privacy

GVG Oliehandel BV is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens volgens de privacywet- en regelgeving vastgelegd in de bepalingen van de AVG.
Wij verwerken gegevens van onze klanten, leveranciers en medewerkers. We doen dit om onze klanten te bedienen, producten en diensten te kunnen inkopen en arbeidsovereenkomsten met onze collega’s te sluiten. De systemen die GVG Oliehandel BV daarvoor gebruikt zijn met name Exact en Bloom. Met verwerkers sluiten we een verwerkersovereenkomst af. We houden rekening met de privacy van onze klanten, leveranciers en medewerkers in de selectie hiervan.

Uw rechten

Wilt u inzage in de gegevens die wij van u verwerken? Of wilt u weten hoe GVG Oliehandel BV de bepalingen uit de AVG naleeft? Stuur dan uw vraag per e-mail naar info@gvg.nl.

Productcategorieën

Agealube wordt in de Benelux vertegenwoordigd door GVG Oliehandel BV. Kijk eens op www.gvgoliehandel.nl

GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68


© 2016 AGEALUBE   |   Sitemap   |   Privacy statement    |   Inloggen